Zaslat.cz

Věděli jste, že…

jako spotřebitel máte podle § 1829, Nového občanského zákoníku, při nakupování zboží přes internet nárok bez udání důvodů toto zboží do 14 dní vrátit zpět obchodníkovi? S námi je to snadné! Už se nemusíte bát nakupovat přes internet, zákon stojí při vás.

Dostaňte své peníze zpět!

V roce 2015 mělo s nákupem přes internet zkušenost 42 % všech spotřebitelů, což je téměř 3,7 milionů obyvatel. Určitě jste se i vy nebo někdo ve vašem okolí setkali se situací, kdy vás po rozbalení balíčku čekalo namísto nadšení z nově zakoupeného zboží zklamání. Fotografie zboží v internetových obchodech leckdy velmi matou.Tak například

 • Košile na tom pánovi na obrázku vypadala opravdu perfektně, zatímco na vás vypadá jako pytel brambor?
 • Nově zakoupený noční stolek vám úplně nesedí do vaší ložnice a vy si pokaždé, co jdete do postele, skopnete palec?
 • Pořídili jste si dupačky na miminko a neuvědomili jste si, že vaše ratolest roste jako z vody a do dupaček se už nevejde?
 • Každá žena jistě dobře zná ty trapné chvíle, kdy dostanete od kamarádky například „pěkný“ šátek, ale vám vlastně až tak pěkný nepřipadá.

 


Nevhodný dárek

I přesto, že se jedná o vcelku nepříjemné situace, většina spotřebitelů je nechce dál řešit. Ať už z toho důvodu, že nejsou obeznámeni s možností vrácení zboží bez udání důvodu, nebo se to pro ně zdá být „prostě moc složitý“. Zdání však klame. Čtěte dál a během chvilky zjistíte všechny potřebné informace, aby vám doma zbytečně neležela spousta nepotřebného zboží a vaše peněženka nezela prázdnotou.

Zákon stojí při vás!

Již od 1. ledna 2014, kdy vešel v platnost Nový občanský zákoník č. 89/2012, zažilo české soukromé právo zatím svou největší proměnu. Mohli jste zaznamenat řadu změn, které Nový občanský zákoník přinesl, nicméně přiznejme si… Po večerech si u sklenky dobrého vína asi většina z nás v Občanském zákoníku nelistuje. Neradi bychom však, abyste přišli o tuto celkem zásadní informaci, kterou zákoník hájí práva spotřebitelů.

Odstoupení od smlouvy

§ 1829

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

§ 1831

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

§ 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

§ 1837

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Jak vrátit zboží obchodníkovi?

Vytiskněte a vyplňte jednoduchý formulář

Vyplňte jednoduchý formulář „Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele“, na základě kterého máte nárok na jednostranné odstoupení od kupní smlouvy. Tento formulář si vytisknete a přidejte jej do balíčku k vracenému zboží.


Zabalte zboží a objednejte dopravu

Pečlivě zabalte zboží podle doporučených pokynů. Především dbejte na to, aby byl obsah dostatečně chráněn. Zásilku nezapomeňte zvážit a změřit.

Pomocí aplikace www.zaslat.cz jednoduše objednejte přepravu. Zadejte rozměry, váhu balíčku a místa odkud a kam jej chcete přepravit. Ceny za přepravu jsou znatelně nižší, než kdybyste balíček posílali přes poštu a navíc jsou všechny zásilky pojištěné.

Řidič přijede přímo k vám domů a na balíček si nalepí svůj štítek. Balíček po celou dobu cesty k obchodníkovi můžete kdykoliv sledovat on-line. V rámci České republiky jej přepravce do následujícího pracovního dne doručí zpět tam, kam patří.


Vyčkejte na přijetí prodejcem a vrácení peněz

A to je vše. Nyní jen stačí vyčkat na potvrzení prodejce a vrácení peněz či výměnu zboží. Ušetříte tak čas, nervy a až 75 % nákladů na dopravě oproti běžným cenám. Jednodušší už to být nemůže.

Potřebujete se na cokoliv zeptat?

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo připomínku, podívejte se na často kladené dotazy, nebo prosím využijte níže uvedený formulář. Rádi vám s vrácením zboží poradíme a pomůžeme dostat vaše peníze zpět.